Dit gedrag is geërfd van ouders die emotioneel niet beschikbaar zijn : Hoe kunnen ze overwonnen worden ?

Heb je ooit vreemde gedragingen bij jezelf opgemerkt zonder te weten waar ze vandaan komen ? Het kan zijn dat deze houdingen beïnvloed zijn door je opvoeding. Sterker nog, als je bent opgegroeid met afstandelijke ouders, kan dit een stempel op je hebben gedrukt. na-effecten op de manier waarop je met elkaar omgaat met anderen.

In dit artikel gaan we een aantal gedragingen verkennen die je onbewust ontwikkeld kunt hebben als gevolg van de houding van je ouders. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze patronen, zodat je ze kunt veranderen. je interpersoonlijke relaties kunt verbeteren.

De kindertijd en het emotionele kader hebben een diepgaande invloed op de volwassene die we worden

De emotionele omgeving waarin we opgroeien speelt een cruciale rol in onze ontwikkeling. opbouw van onze persoonlijkheid en onze interpersoonlijke relaties op volwassen leeftijd. Ervaringen tijdens de kindertijd, positief of negatief, kunnen blijvende indrukken achterlaten op onze psyche en onze relaties met anderen. ons gedrag beïnvloeden onze overtuigingen en onze emotionele reacties.

Het begrijpen van deze invloeden is essentieel als we onszelf beter willen leren kennen, bepaalde wonden uit het verleden te helen en evolueren naar een betere versie van onszelf. Door ons bewust te worden van de verbanden tussen ons verleden en ons heden, kunnen we een proces van persoonlijke transformatie en groei beginnen.

De invloed van emotioneel afstandelijke ouders op volwassen gedrag

Emotioneel afstandelijke ouders kunnen ervoor zorgen dat hun kinderen een gevoelens van emotionele onzekerheid en moeite om hun eigen emoties te uiten. Deze patronen kunnen zich voortzetten tot in de volwassenheid en zich uiten in moeilijkheden bij het aangaan van intieme relaties, een gebrek aan vertrouwen in iemands vermogen om zijn gevoelens te uiten en een gebrek aan vertrouwen in iemands eigen kunnen. verlatingsangst of de neiging om zich in zichzelf terug te trekken.

Lees ook :  Werk: ontdek de verrassende reden waarom managers ontslag nemen!

Zonder zich ervan bewust te zijn, reproduceert het individu vaak deze relationele modellen in hun eigen interacties, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die moeilijk te doorbreken is. Het is daarom essentieel om je bewust te worden van deze gedragingen om ze in twijfel te trekken en te veranderen om gezondere, meer bevredigende relaties te bevorderen.

De acht gedragingen die journalist Lucas Graham identificeerde bij personen die opgroeiden met afstandelijke ouders zijn :

  • Moeite met het uiten van emoties,
  • angst voor intimiteit,
  • de neiging om zich in zichzelf terug te trekken,
  • de constante zoektocht naar goedkeuring,
  • moeite om anderen te vertrouwen,
  • de neiging om conflicten te vermijden,
  • de neiging om de eigen behoeften te minimaliseren
  • moeite om gezonde grenzen te stellen.

Deze gedragingen kunnen afweermechanismen of adaptieve reacties op een ongunstige gezinsomgeving, gericht op het beschermen van het individu tegen potentieel emotioneel lijden.

Het herkennen van deze patronen is essentieel voor het genezingsproces te beginnen en persoonlijke groei, door aan jezelf te werken om deze patronen te doorbreken en meer bevredigende relaties te bevorderen.

030 Magazine is een onafhankelijke nieuws- en informatiesite. Steun onze redactie door ons te melden op Google News.

Brittany Beringer 030 magazine
Brittany Beringer

In haar artikelen deelt Brittany haar kennis en praktische adviezen en biedt ze lezers tips en verrijkende perspectieven om hun dagelijks leven te verbeteren.

View stories