Economie & Duurzaamheid & Educatie
Typography

030 Utrecht Economie Duurzaamheid Educatie -- Gemeente Utrecht en partners hebben Cybernetwerk Utrecht gelanceerd. Dit netwerk biedt tijdelijk alle Utrechtse ondernemers een gratis scan aan om erachter te komen of hun bedrijf voldoende gewapend is tegen cybercriminelen. Met behulp van Cybernetwerk Utrecht willen ze de cyberweerbaarheid van ondernemers in Utrecht vergroten. Ondernemers kunnen zich tot 20 december 2021 aanmelden voor de scan, er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Cybernetwerk Utrecht is opgezet in samenwerking met VNO-NCW Midden, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Kamer van Koophandel, Politie, Guardian360, Cyberblast en Cybernetwerk Drechtsteden.

Scan en meer

Naast de scan op www.cybernetwerkutrecht.nl willen ze dat bereiken door voorlichtingen, trainingen en webinars te organiseren, handelingsperspectieven en preventietips te delen. Het  platform heeft de ambitie uit te groeien tot een plek waar Utrechtse ondernemers tips, informatie en elkaar over digitaal veilig ondernemen vinden.

In 2020 kende Nederland een stijging van de cybercriminaliteit met 127 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Maar niet alleen het aantal incidenten groeit, óók de impact. Tegelijkertijd blijkt dat het midden-en kleinbedrijf veel minder cybersecuritymaatregelen neemt dan grote bedrijven. Ook is er binnen het mkb een groot verschil aan kennis over digitale veiligheid. “Het is actueler dan ooit en daarom meer nodig dan ooit”, zegt burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht. “Ook Utrechtse ondernemers zijn soms slachtoffer van cyberaanvallen. Dat vinden we heel erg. Niet alleen voor de ondernemer zelf, maar ook voor de hele Utrechtse economie en voor onze samenleving. Daarom maakt de gemeente Utrecht een vuist tegen digitale criminaliteit.”

Cybernetwerk Utrecht

Die vuist heeft de vorm aangenomen van het Cybernetwerk Utrecht, waarin onder meer politie, ondernemersverenigingen en cyberexperts hun krachten bundelen om Utrechtse ondernemers te beschermen tegen kwaadwillende cybercriminelen. “Ondernemers hebben vaak heel andere dingen aan hun hoofd dan beveiliging van hun IT-netwerk”, zegt Jan Martijn Broekhof. Hij is bestuurder van ondernemersvereniging VNO-NCW Midden en cybersecurityspecialist bij Guardian360. “Daarom is het goed om hen op de gevaren te wijzen en te helpen bij het opzetten van de juiste verdedigingslinies.”

Officiële aftrap

De officiële aftrap van het Cybernetwerk Utrecht is op 19 november 2021 gegeven met de eerste scan, uitgevoerd bij ondernemer Bas Verweij van DAAR Utrecht. Een student ICT & Security van het ROC Midden Nederland voert de scan uit onder begeleiding van Jorge Liauw-A-Joe. Hij is docent aan de opleiding en oprichter van Blast Cybersecurity Consulting, dat al meer dan vijftien jaar bedrijven ondersteunt op het gebied van veiligheid. “De samenwerking met studenten biedt aan twee kanten kansen. Studenten doen ervaring op bij echte bedrijven, en de ondernemers krijgen kosteloos een complete Cybersecurity Scan.”

Foto: Sigmund via Unsplash.

Verkoop nu je auto

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

25 mei 2022

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Gadgets

MobileMobile

One.com

Alles voor de auto

AutoAuto