Economie & Duurzaamheid & Educatie
Typography

030 Utrecht Economie en Duurzaamheid – In vele dorpen en steden boekt men succes met groene en duurzame initiatieven, zoals energie besparen, groene daken en luchtkwaliteit. De Utrechtse subsidie kent bijzondere resultaten voor groene daken, is in Rotterdam de luchtkwaliteit verbeterd en zijn in Hof van Twente de gratis warmtefoto’s niet om aan te slepen.

Subsidiesucces in Utrecht
In Utrecht werd vorig jaar 532 maal subsidie aangevraagd voor de aanleg van een groen dak is een succes. Dat is ruim vier keer zo veel als in 2019. Met subsidie werden er voor de grootte van bijna drie voetbalvelden groene daken.  aangelegd. Wethouder Kees Diepeveen: “In de eerste maanden van 2020 kwamen er al veel aanvragen binnen. We hebben toen het jaarlijkse subsidieplafond verhoogd tot € 500.000 maar dat we zo’n recordaantal aanvragen zouden krijgen, had ik niet durven hopen. Het laat zien dat inwoners en bedrijven bij willen dragen aan een groen, gezond en toekomstbestendig Utrecht”.

Gemak en minder m2
Dat het aantal zo is gegroeid heeft volgens de gemeente mede te maken met het feit dat het gemakkelijker is geworden om subsidie aan te vragen vanwege aanpassing van de regels. Een van de voorbeelden is dat men eerst alleen subsidie kon aanvragen voor een dak van 20m2, terwijl de ondergrens nu 10m2 bedraagt. Er was bovendien de mogelijkheid om gezamenlijk met andere bewoners subsidie aan te vragen. Dat aantal betrof zeventig adressen. De subsidie van € 5 ton is vorig jaar geheel uitgegeven. Vanwege het succes heeft de gemeente voor dit jaar hetzelfde bedrag beschikbaar gesteld.

Door Niobe Moen
Bron: gemeentenu

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

18 oktober 2021

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Gadgets

MobileMobile

One.com

Alles voor de auto

AutoAuto