Utrecht zet in op duurzaamheid en mobiliteit
Economie & Duurzaamheid & Educatie
Typography

030 Utrecht Economie Duurzaamheid Educatie -- Duurzaamheid en klimaat moeten leidend zijn voor het mobiliteitsbeleid in de provincie Utrecht. Dat vindt 53 procent van de inwoners. Ook vervoer op elektriciteit en waterstof wordt door meer dan de helft van de inwoners gezien als de toekomst. 

Overheidssubsidie vormt nog steeds een grote stimulans voor het kopen of leasen van een uitstootvrije auto. Dit blijkt uit een recent onderzoek van IPSOS onder 1.005 inwoners van de provincie Utrecht over het heden en de toekomst van mobiliteit. Op dinsdag 2 november gaan gedeputeerden in gesprek met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties over de toekomst van mobiliteit.

In dit tweede 'Open keukengesprek' zijn inwoners uitgedaagd na te denken over hoe ze willen reizen in 2050. Verplaatsen ze zich dan op dezelfde manier als nu? Gaan ze te voet, op de fiets, of pakken ze liever de auto of het openbaar vervoer? Het IPSOS-onderzoek vormt een goede basis voor het gesprek. Alle huidige vervoermiddelen krijgen een voldoende, maar er zijn ook verbeterpunten.

Auto's, deelauto's en zelfrijdende auto's

In de provincie Utrecht is de auto het meest gebruikte vervoermiddel. Driekwart maakt hier gebruik van en voor 53 procent is de auto zelfs het meest gebruikte vervoermiddel. Reizen met de auto wordt vooral gewaardeerd vanwege de onafhankelijkheid en reistijd. Files vormen de grootste ergernis bij automobilisten.

Uit de peiling blijkt dat een meerderheid van de Utrechters in de toekomst zelf beschikking wil blijven houden over hun vervoermiddel en alleen een eigen vervoermiddel wil gebruiken. Ook nu is de bereidheid om de eigen auto te delen (nog) laag. Men is eerder bereid om een eigen auto met bekenden te delen. Ouderen (65+) zijn over het algemeen het meest negatief over deelvervoer: 41 procent geeft aan dat het nooit een succes zal worden (onder 18-34 jarigen is dit 27 procent).

Het vertrouwen in zelfrijdende voertuigen is laag; meer dan de helft heeft geen vertrouwen in zelfrijdende voertuigen.

Fiets

De fiets staat op de tweede plaats als favoriet vervoermiddel in de provincie. De fiets is goedkoop, vinden Utrechters, duurzaam, gezond en zeer geschikt voor kortere afstanden. Belangrijkste verbeterpunt is volgens de respondenten de veiligheid van de fietspaden (37 procent). Ook kunnen in de (zeer) sterk stedelijke gebieden de verkeerslichten beter worden afgesteld (33 procent).

Ook in de toekomst blijft de fiets een veelgebruikt vervoermiddel. Deelfietsen elektrisch maken leidt niet tot een grotere populariteit. Wat wel scoort, met name onder jongeren van 18-24 jaar: de mogelijkheid om een OV-fiets op een andere plek terug te brengen dan je startpunt.

Openbaar vervoer

Gemak staat bovenaan bij reizen met het OV. Maar ook reistijd, duurzaamheid en comfort worden vaak genoemd. Het verlagen van de prijs van het OV kan mensen overhalen om vaker de auto te laten staan. Echter, het verminderen van wachttijden is voor jongeren (18-34 jaar) net zo belangrijk als het verlagen van de ritprijs.

Een werkgever die een OV-vergoeding aanbiedt, wordt het minst vaak genoemd als motivatie om vaker de bus, tram of trein te nemen. Al stellen jongeren dit meer op prijs dan ouderen. Reizen met het OV wordt wel gezien als relatief duur, en de lange reistijden noemt men als ergernis. Reizigers in het OV gebruiken vaker hun smartphone en eten en werken meer tijdens de reis dan bij een ander vervoermiddel. Belangrijk vinden vooral jongeren (83%) en hoogopgeleiden (85%) dat er altijd een OV-halte in de buurt blijft. Wat er beter kan aan het OV: het verminderen van wachttijden door meer bussen, trams en treinen.

 Verkoop nu je auto

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

12 augustus 2022

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

Gadgets

MobileMobile

One.com

Alles voor de auto

AutoAuto