Fietsers krijgen ruim baan bij onderhoud wegen
Politiek & Maatschappij
Typography

030 Utrecht Politiek Maatschappij – De provincie gaat voortaan bij groot onderhoud (vernieuwen van asfalt) meer rekening houden met de knelpunten die er zijn voor fietsers, voor verkeersveiligheid en voor doorstroming.

Een aantal knelpunten wordt nu in de ‘meerjarenplanning studies en verkenningen voor het provinciale wegennet’ toegevoegd of vervroegd. Kijk hier voor de geplande bestaande en nieuwe studies en verkenningen. De provincie neemt een wegtraject iedere zes tot twaalf jaar onder de loep. Dit begint met een studie of verkenning, enige tijd voordat de vervanging van het asfalt plaats moet vinden. Vervanging van het asfalt was altijd het uitgangspunt om de studie te starten. Vanaf nu worden ook knelpunten voor fietsers en voor verkeersveiligheid in het algemeen zwaarder meegewogen in de keuze een wegtraject te onderwerpen aan verkennend onderzoek.

Knelpunten

Voor verkeersveiligheid is een analyse gedaan naar de grootste verkeersveiligheidsknelpunten. Er zijn in totaal 18 knelpunten verkeersveiligheid toegevoegd aan de meerjarenplanning voor het wegennet voor nader onderzoek. De focus ligt daarbij voornamelijk op de oversteekbaarheid van kwetsbare deelnemers, zoals op de N224 bij de Traaijweg en de kruising N226 met Ringelpoel.

Om te beoordelen of een weg voldoet aan de wensen van de fietser, zijn er 13 criteria gemaakt voor kruisingen. Het gaat dan om de veiligheid bij het oversteken, het aantal fietsers, de doorstroming van het verkeer en het soort kruispunt. Aan de hand van het afwegingskader zijn zeventig locaties beoordeeld en ondergebracht in een top 14. Deze top 14 is meegenomen in de meerjarenplanning voor het wegennet. Denk bijvoorbeeld aan de N237, waar we naast onderzoek naar verbetering van de verkeersveiligheid ook kijken naar het effect van tunnels voor fietsers. En de N225, de oostkant van Leersum, naast het aspect van verkeersveiligheid is dit ook een onderdeel van de doorfietsroute Veenendaal-Utrecht.

Wat betreft verbeteren van de doorstroming op onze N-wegen: de bestaande knelpunten zitten al in studie of voorbereidingsfase voor verbetering. Denk daarbij aan de Rijnbrug, Oostelijke Rondweg Veenendaal en N201. 

Runners Date

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

12 augustus 2022

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Razendsnel in huis

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen