Politiek & Maatschappij
Typography

030 Utrecht Politiek - Afgelopen donderdag debatteerde de gemeenteraad over de nieuwe armoedenota. De PvdA is fel tegen en verzet zich tegen dit 'onbegrijpelijke plan dat de armste mensen in Utrecht dupeert". 

Volgens de PvdA zijn de armsten de dupe van de armoedenota van het college van D66, GroenLinks, SP en VVD. ,,Wij stemmen tegen de nieuwe armoedenota en gaan niet bij de pakken neerzitten. We blijven met bewoners en organisaties strijden voor betere armoedebestrijding in Utrecht".

Een van de ergste onderdelen van de nota is het afschaffen van drie toeslagen die bedoeld zijn voor mensen die langdurig in armoede leven. Het gaat hierbij om de individuele inkomenstoeslag, de energieregeling voor ouderen en het woonlastenfonds. ,,Het afschaffen van deze regelingen betekent een inkomensachteruitgang voor duizenden Utrechters die van weinig geld moeten rondkomen", vertelt gemeenteraadslid Ruben Post. Hij noemt het voornemen van het college om de subsidie voor Stichting Leergeld en de Voedselbank Plus af te schaffen onbegrijpelijk. ,,Gelukkig heeft de raad hier donderdag deels een streep door gezet. Zo wordt de subsidie voor de Voedselbank deels omgezet in een garantstelling". 

Nieuw beleid
Ruben Post is wel blij dat de reparatie en vervanging van koelkasten en wasmachines weer door de bijzondere bijstand wordt vergoed. ,,En worden op ons verzoek ook arme AOW’ers met een ‘life eventbudget’ gelijkgesteld met andere mensen zonder arbeidsverplichting." De wethouder komt dit voorjaar met een plan hoe ervaringsdeskundigen worden opgenomen in het armoedebeleid van de gemeente. Het nieuwe beleid wordt in oktober 2016 geëvalueerd. Dit biedt voor de PvdA mooie kansen het vuur brandend te houden. ,,Ik wil de komende maanden goed in de gaten houden hoe het nieuwe beleid in de praktijk uitpakt. De strijd gaat dus door!"

Mediamarkt

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

19 september 2020

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Greenchoice

Advertentie