Politiek & Maatschappij
Typography

030 Utrecht Politiek - Afgelopen donderdag debatteerde de gemeenteraad over de nieuwe armoedenota van het college van D66, GroenLinks, SP en VVD. Al eerder schreef ik dat de PvdA zich fel verzet tegen dit plan, omdat de armste Utrechters, voor wie het armoedebeleid nu juist bedoeld is, er de dupe van worden.

Mede dankzij de PvdA zijn in het debat een paar scherpe randjes van het voorstel afgehaald. Maar de kern van het plan bleef helaas intact. De PvdA heeft daarom tegen de nieuwe armoedenota gestemd. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten en blijven met bewoners en organisaties strijden voor betere armoedebestrijding in onze stad.

Een van de ergste onderdelen van de nota is het afschaffen van drie toeslagen die bedoeld zijn voor mensen die langdurig in armoede leven. Het gaat hierbij om de individuele inkomenstoeslag, de energieregeling voor ouderen en het woonlastenfonds (voor mensen die anders hun woonlasten niet kunnen opbrengen, ook niet met huurtoeslag). Het afschaffen van deze regelingen betekent een inkomensachteruitgang voor duizenden Utrechters die van weinig geld moeten rondkomen. Enkele tientjes tot soms wel € 125,- per maand. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat ook GroenLinks en de SP hier donderdag mee hebben ingestemd. Het college had het woonlastenfonds zelfs al stopgezet vóórdat de raad een besluit had genomen. Omdat veel mensen een beroep deden op het fonds. En hoe zou dat komen, zo vroeg ik de wethouder? Misschien omdat steeds meer mensen in financiële problemen komen en een beroep op het fonds dus bittere noodzaak is?

Even onbegrijpelijk was het voornemen van het college om de subsidie voor Stichting Leergeld (voor hulp aan arme gezinnen met kinderen) en de Voedselbank Plus af te schaffen. Gelukkig heeft de raad hier donderdag (deels) een streep door gezet. Stichting Leergeld houdt de subsidie in ieder geval tot en met 2018 en de subsidie voor de Voedselbank wordt afgebouwd en deels omgezet in een garantstelling. De PvdA had liever gezien dat beide subsidies gewoon gehandhaafd bleven, maar daar was helaas geen steun voor in de raad.

Gelukkig heeft de PvdA, strijdend vanuit de oppositiebankjes, het een en ander binnengehaald afgelopen donderdag. Zo worden (zolang er geen beter alternatief is) reparatie en vervanging van koelkast en wasmachine weer door de bijzondere bijstand vergoed, nu de structurele toeslagen worden afgeschaft. Ook worden op ons verzoek arme AOW’ers in de proef met een ‘life eventbudget’ alsnog gelijk gesteld met andere mensen zonder arbeidsverplichting. Daarnaast zegde de wethouder toe een samenhangende aanpak tegen schulden onder jongeren te maken en komt hij dit voorjaar met een plan hoe ervaringsdeskundigen worden opgenomen in het armoedebeleid van de gemeente.

Door een voorstel van de coalitiepartijen wordt dit nieuwe beleid alweer in oktober 2016 geëvalueerd. Daarbij worden ook de uitkomsten betrokken van de dit voorjaar te houden minimaeffectrapportage van het NIBUD. Dit biedt voor de PvdA natuurlijk mooie kansen het vuur brandend te houden en het beleid alsnog in de goede richting bij te sturen. Ik wil dan ook de komende maanden met mensen binnen en buiten de partij goed in de gaten gaan houden hoe het nieuwe beleid in de praktijk uit gaat pakken, zodat GroenLinks en SP snel op hun schreden terugkeren. Als je hieraan bij wilt dragen of ideeën over hebt, hoor ik het graag. De strijd gaat dus door!

Ruben Post
Gemeenteraadslid PvdA-Utrecht