Politiek & Maatschappij
Typography

030 Zeist Politiek - Gemeente Zeist en Accres, eigenaar van het voormalige V&D-pand in Zeist, houden op woensdag 10 april een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Zeist. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het onderzoek naar de nieuwe bestemming voor het voormalig V&D-pand en over de gebiedsvisie voor het Emmaplein, Markt en Voorheuvel-zuid.

De inloopbijeenkomst is van 17.00 tot 20.00 uur in de publiekshal van het gemeentehuis.

Het gaat om een inloopbijeenkomst: u kunt dus tijdens de genoemde uren binnen komen lopen wanneer het u het best uitkomt. In verschillende hoeken van de publiekshal staan medewerkers van gemeente, Accres en andere partijen de bezoekers te woord over verschillende onderwerpen.

Ontwikkelingen V&D-pand

Eigenaar Accres wil graag nader onderzoeken of het V&D-pand onderdak kan bieden aan maatschappelijke organisaties, aangevuld met appartementen. Het idee is om een deel van het pand geschikt te maken voor maatschappelijke functies en ontmoeting zoals onder andere de bibliotheek Idea Zeist, het Kunstenhuis (inclusief de activiteiten die nu gehuisvest zijn in de locatie aan de Egelinglaan), de Muziekschool en de Peppel. De rest van het pand is bestemd voor appartementen in diverse typen en prijsklassen. Wethouder Marcel Fluitman: “Het college van B&W wil meewerken aan dit onderzoek. Het kan een prachtige nieuwe bestemming voor het pand worden, maar we zijn er nog zeker niet!”

Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u informatie over de nog prille ideeën voor het voormalig V&D-pand, de beleidskaders die gelden en het verdere proces.

Verkenning voor gebiedsvisie

De inloopbijeenkomst gaat ook over een gebiedsvisie voor het gebied Voorheuvel-zuid, de Markt en het Emmaplein. Fluitman: “dit gebied heeft te maken met een aantal ontwikkelingen. Er is veel leegstand en overschot aan vierkante meters winkelruimte in het gebied. Ook het gebouw de Klinker is aan grondige renovatie toe. Mochten de plannen van de eigenaar van het voormalig V&D pand uitgevoerd gaan worden, dan komt het pand vrijwel leeg te staan en moet gezocht worden naar een passende nieuwe bestemming. Maar ook als deze plannen niet tot uitvoering komen vraagt het gebied om aandacht en een goede toekomstvisie.”

Het college wilde antwoord op de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn om de leefbaarheid in het gebied een impuls te geven. Dus: heeft het zin om aan de slag te gaan met een nieuwe visie op het gebied? Daarom heeft het college een verkenning laten uitvoeren door stedenbouwkundig bureau SVP.

De verkenning is nu klaar en wordt toegelicht tijdens de inloopbijeenkomst. Het college en de gemeenteraad hebben geen mening uitgesproken over wat er in de verkenning staat. Fluitman: “We kwamen als college wél tot de conclusie dat het zinvol is om met belanghebbenden in overleg te gaan over een gebiedsvisie. Ook de provincie heeft aangegeven mee te willen werken in dit traject. Later dit voorjaar besluiten we hoe dat proces precies gaat plaatsvinden. Verder wil ik graag benadrukken dat de verkenning is bedoeld als inspiratie voor een op te stellen gebiedsvisie.”

 

Mediamarkt

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

28 januari 2021

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Greenchoice

Advertentie