Provinciehuis Utrecht. Foto: Gertjan Straalman
Politiek & Maatschappij
Typography

030 Utrecht Politiek Maatschappij -- Wat vindt u van de manier waarop in de provincie Utrecht besluiten worden genomen en uitgevoerd? Vindt u dat u voldoende kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt? Om hier meer zicht op te krijgen, ze de provincie de Quick Scan Provinciale Democratie (QSPD) in.

De Quick Scan is een initiatief vanuit het programma Democatie in Actie (DiA) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De 12 provincies gaan aan de slag met deze scan en de provincie Utrecht is een van de vijf pilot provincies. De scan brengt laagdrempelig en snel in beeld hoe het ervoor staat met de provinciale democratie.

Invullen vragenlijst

De vragenlijst van de QSPD is bedoeld voor de volgende vier groepen:

  • Provinciale Staten;
  • Gedeputeerde Staten;
  • De ambtelijke organisatie van de provincie Utrecht en
  • (Georganiseerde) inwoners.

Er worden vragen voorgelegd om een beeld te krijgen van hoe de verschillende groepen kijken naar de provinciale democratie. Zo kunnen we kijken of inwoners, ambtenaren, collegeleden en Statenleden er hetzelfde over denken. Aan de hand van de uitkomsten kunnen wij met elkaar het gesprek aangaan.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: "Een vitale en open democratie is voor mij een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Als provincie willen we dat alle inwoners mee kunnen doen, dat iedereen een stem heeft en de vrijheid voelt om zijn of haar mening te geven, met respect voor ieders opvattingen. We willen als provincie besluiten nemen die breed door de inwoners worden gedragen. Met deze scan halen wij een beeld op van hoe de democratie in onze provincie ervaren wordt. Daarna zullen wij met elkaar in gesprek gaan over de uitkomsten om samen te werken aan een nog betere democratie."

De Quick Scan vragenlijst kunnen inwoners van de provincie Utrecht online invullen tot 15 juni. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De vragenlijst kan tussentijds worden opgeslagen, om op een ander moment verder te gaan. De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan gaat de procincie Utrecht gebruiken om samen te werken aan een nog betere provinciale democratie.

Foto: Provincie Utrecht/ Gertjan Straalman.

Speedpedelecs.com - Dé specialist in Speed Pedelecs

 

Runners Date

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

18 oktober 2021

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Razendsnel in huis

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen