Politiek & Maatschappij
Typography

030 Utrecht Politiek Maatschappij -- Op 22 september 2021 hebben de gemeenten Utrecht, De Bilt en Hilversum en de provincies Utrecht en Noord-Holland een intentieverklaring ondertekend voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Utrecht en Hilversum. Dit gebeurde tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht. De plannen voor dit vijftien kilometer lange traject worden de komende maanden verder uitgewerkt. Hierbij wordt ook de precieze route duidelijk. De aanleg kan op z’n vroegst in 2023 starten.

Tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht staat de provincie Utrecht geheel in het teken van duurzame en gezonde mobiliteit, zoals de fiets. Inwoners worden tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht opgeroepen om uit hun gewoonte te stappen: uit de auto, op de fiets, de regio in. Aandacht voor duurzame mobiliteit is hard nodig. Uit cijfers van het CBS (september 2021) blijkt dat in Utrecht in 2020 36 procent van de ritten onder de vijftien kilometer met de fiets gemaakt werd. In 2017 was dat 29 procent.

Gedeputeerde Arne Schaddelee streeft naar een hoger percentage. “Onze ambitie is dat in 2023 50 procent van alle ritten in de provincie Utrecht onder de vijftien kilometer per fiets wordt afgelegd. Daarom zijn we druk bezig met het uitrollen van snelfietsroutes door de hele provincie. De fietsverbinding tussen Utrecht en Hilversum van ongeveer vijftien kilometer gaat zeker bijdragen aan deze ambitie. Het streven voor deze snelfietsroute is om het fietsgebruik met 10 procent te vergroten ten opzichte van de situatie in 2019.”

Duurzame en gezonde mobiliteit vraagt ook om kwalitatief hoogwaardige snelfietsroutes. Daarom zetten de wethouders en gedeputeerden hun handtekening onder de intentieovereenkomst. Hierin spreken ze af om samen de mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld voor de snelfietsroute Utrecht-Hilversum. Hiermee willen zij het gebruik van de fiets stimuleren en bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio, de gezondheid van de inwoners én aan het milieu. De ambities van de provincie Utrecht liggen hoog.

Onderzoek en inbreng

De komende maanden voert de provincie Utrecht verschillende onderzoeken uit, in samenwerking met alle betrokken partijen. Uit die onderzoeken moet blijken welke route het precies wordt. Er wordt gekeken naar het ontwerp, grondeigendom, financiering, planologische eisen, realisatie en beheer.

De afstand tussen Utrecht en Hilversum is ongeveer vijftien kilometer en loopt door twee provincies heen. Om die reden is de provincie Noord-Holland ook betrokken bij de ontwikkeling. Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland vertelt: “Fietsen en wandelen worden in de toekomst steeds belangrijker. Dat is niet voor niets: actieve vormen van mobiliteit zijn gezond, schoon en stil, en nemen weinig ruimte in beslag. In de afgelopen jaren hebben we in Noord-Holland al veel fietsroutes aangelegd die verschillende gebieden, dorpen en kernen verbinden. De behoefte aan schoon vervoer stopt natuurlijk niet bij de provinciegrens. Het is dan ook goed dat Hilversum en de Utrechtse omgeving verbonden zijn.”

Belanghebbenden en aanwonenden krijgen de mogelijkheid om hun inbreng te leveren tijdens een inloopavond en een ontwerpatelier. Zij worden daarvoor door de gemeenten uitgenodigd. Als alles volgens planning verloopt, wordt eind 2022 een uitvoeringsovereenkomst ondertekend door provincie en gemeenten en kan een start worden gemaakt met de aanleg van deze snelfietsroute.

Snel, comfortabel en veilig doortrappen

Om de snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Op de snelfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route.

De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus niet alleen voor snelle fietsers. Zo kunnen fietsers vlot, veilig en comfortabel doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.

 Speedpedelecs.com - Dé specialist in Speed Pedelecs

Runners Date

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

12 augustus 2022

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Razendsnel in huis

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen