Privacybeleid

1. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van https://030magazine.nl/ kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker https://030magazine.nl/ bezoekt, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

De webmaster verzamelt echter alleen persoonlijke informatie over de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden door https://030magazine.nl/. Gebruikers verstrekken deze informatie bewust, met name wanneer ze deze zelf invoeren. Gebruikers van https://030magazine.nl/ worden er vervolgens van op de hoogte gesteld of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over informatietechnologie, archieven en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen door een schriftelijke en ondertekende aanvraag in te dienen, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs voorzien van de handtekening van de documenthouder, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van https://030magazine.nl/ wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van terugkoop van de webmaster en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie met de mogelijke koper toestaan, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van
opslag en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van https://030magazine.nl/.

Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

2. Cookies

Flash News Compania maakt gebruik van cookies, die informatie met betrekking tot uw navigatie op 030magazine.nl registreren en informatie kunnen opslaan die u tijdens uw bezoek invoert. Deze cookies zijn bedoeld om de dienstverlening te vergemakkelijken en kunnen worden gebruikt voor reclame-, statistische of marketingdoeleinden.

De gebruiker stemt er ook mee in dat zijn of haar browsegegevens, inclusief het IP-adres, kunnen worden verzameld ten behoeve van reclamecampagnes, gebaseerd op de interessegebieden die de gebruiker tijdens het browsen op de site of andere sites kenbaar heeft gemaakt.

030 Magazine neemt deel en voldoet aan alle Specificaties en Beleid van de Transparency & Consent Framework van de IAB Europe. Hij gebruikt het Consent Management Platform nr. 92.

U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen door hier te klikken.

3. Wijzigingen in dit beleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op de site worden gepubliceerd.

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het formulier op de contactpagina.